1 resultat

Høring om NOU 2013:11 Festekontrakter og folkerett, 2013

23 okt 2013

Justis- og beredskapsdepartementet sendte 23. oktober 2013 på høring utredningen NOU 2013:11 Festekontrakter og folkerett. Lovutvalget ble oppnevnt 15. februar 2013 som følge av EMDs avgjørelse i saken Lindheim og andre mot Norge som ble avsagt 12. juni 2012. EMD kom i avgjørelsen til at tomtefesternes adgang til å kreve…