Jubileumsseminar: EMKs betydning for Norge

Kl.
Den Europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Foto: ©Council of Europe

I anledning Den europeiske menneskerettskonvensjonens 70-årsjubileum inviterer Forskergruppen for rettsstat ved UiB og Norges institusjon for menneskerettigheter til digitalt seminar.

4. november er det 70 år siden Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) ble undertegnet i Roma. I løpet av konvensjonens levetid har den utviklet seg til å bli et rettslig instrument med stor praktisk betydning og gjennomslagskraft i mange land. Konvensjonen gjelder for over 830 millioner mennesker i 47 land, og Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) avsier nå om lag 1.000 dommer årlig.

Norge ratifiserte konvensjonen i 1952 og inkorporerte den i norsk rett i 1999 ved menneskerettsloven. EMK har påvirket rettsutviklingen i Norge på en rekke rettsområder, blant annet innenfor straffeprosess, utlendingsfeltet, ytrings- og pressefrihet, barnevern og eiendomsrett. Konvensjonen har også vært et av flere omdreiningspunkter for diskusjoner om forholdet mellom flertallsstyre og mindretallsvern, maktfordeling, rettsliggjøring og rettens internasjonalisering.

For å markere 70-årsjubileet inviteres det til digitalt seminar onsdag 4. november klokken 12:00–14:00.

Program: 

 • Velkommen v/ professor Ragna Aarli (UiB) og direktør Adele Matheson Mestad (NIM)
 • EMK og Norge – sett fra Oslo v/ utenriksminister Ine Eriksen Søreide
 • EMK og Norge – sett fra Strasbourg v/ dommer i EMD, Arnfinn Bårdsen
 • Tilbakeblikk på tiden i EMD v/
  • Hanne Sophie Greve (dommer 1998–2004)
  • Sverre Erik Jebens (dommer 2004–2011)
  • Erik Møse (dommer 2011–2018)
 • Kommentarer v/
  • Professor Jørgen Aall (UiB)
  • Advokat og tidligere direktør ved Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen
 • Avsluttende refleksjoner v/ professor Eirik Holmøyvik (UiB)

Seminaret vil bli strømmet direkte og lagt ut i opptak i etterkant. Link til strømmen kommer.