Kveldsseminar: Digitalt grenseforsvar. Hva står på spill?

25/09/2017 @ 19:00– 21:00 –

V​​år digitale infrastruktur gir et nærmest ubegrenset overvåkingspotensial. Hvordan skal staten få utnytte dette potensialet? Sammen med Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) inviterer vi til et kveldsseminar som skal belyse de juridiske og samfunnsmessige sidene ved statlig overvåking, i lys av forslaget om digitalt grenseforsvar.

Innspillsmøte om vold i nære relasjoner

30/10/2017 @ 9:00– 11:00 –

Vold i nære relasjoner er et alvorlig menneskerettslig problem i Norge. Det er nødvendig både å forebygge vold i nære relasjoner, og å sikre at hjelpetilbudet er tilpasset ulike behov. Norge har tilsluttet seg FNs kvinnekonvensjon og Europarådets konvensjon om forebyggelse og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Regjeringen har derfor en plikt til både å forebygge og å gi hjelp til personer som utsettes for vold.

Åpent formøte: Diskriminering av kvinner

01/11/2017 @ 13:00– 15:00 –

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

Seminar: Er menneskerettigheter udemokratiske?

08/12/2017 @ 15:30– 18:00 –

I sommer gikk debatten høyt om menneskerettighetene. De omfatter flere forhold nå enn før. Hvem er det egentlig som bestemmer hva de omfatter? Er menneskerettigheter juss eller politikk? Fag-møter-folk seminar om menneskerettigheter.

Lansering av NIMs årsmelding til Stortinget for 2017

10/04/2018 @ 10:00– 13:00 –

Årsmelding for 2017 skal overleveres Stortinget den 10. april 2018. Meldingen peker på utviklingstrekk og utfordringer på et bredt spekter av menneskerettigheter i Norge gjennom det siste året.

Åpent møte før høring av Norge i FNs torturkomité

18/04/2018 @ 14:00– 16:00 –

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter og Sivilombudsmannens forebyggingsenhet ønsker velkommen til åpent møte før FNs torturkomité skal vurdere Norges oppfølging av FNs torturkonvensjon.