Seminar om Norges nasjonale minoriteter

Kl.
Litteraturhuset

I Norge har jøder, kvener og/eller norskfinner, skogfinner, rom og tater/romanifolk status som nasjonale minoriteter. Selv om dette er fem ulike folkegrupper har de flere ting til felles. De nasjonale minoritetene har blant annet en langvarig tilknytning til Norge og en historie preget av statlig diskriminering, assimilering eller ekskludering.

NIM har nylig skrevet en rapport om nasjonale minoriteter. På bakgrunn av dette inviterer NIM til seminar, med formål om å rette blikket fremover og informere om hvilke menneskerettigheter nasjonale minoriteter har i Norge. Under seminaret vil NIMs rapport bli presentert, i tillegg til at flere ungdomsrepresentanter kommer for å belyse hvordan det er å være ung og tilhøre en nasjonal minoritet i dag. Avslutningsvis drøftes hvilke utfordringer man står overfor når man skal utforme politikk overfor nasjonale minoriteter.

Program

Del I: Presentasjon av NIMs rapport om nasjonale minoriteter i Norge

 • 10.00–10.10: Velkommen v/Adele Matheson Mestad, direktør i NIM
 • 10.10–10.30: Hvilke rettigheter har Norges nasjonale minoriteter? Presentasjon av del 1 i NIMs rapport om nasjonale minoriteter v/Petter Wille, spesialrådgiver i NIM
 • 10.30–10.40: Kort spørsmålsrunde
 • 10.40–10.50: Kaffepause

Del II: Hvordan er det å være ung og tilhøre en nasjonal minoritet i Norge i dag?

 • 10.50–11.00: Anne-Marie Moen, ungdomsrepresentant for Skogfinske Interesser i Norge
 • 11.00–11.10: Simon Folgerø, ungdomsrepresentant for Det Mosaiske Trossamfund
 • 11.10–11.20: Linn Iren Oland, ungdomsrepresentant for Taternes Landsforening
 • 11.20–11.30: Alpocino Jansen, ungdomsrepresentant for Romano Kher
 • 11.30–11.40: Nora Ollila, ungdomsrepresentant for Kveeninuoret/Kvenungdommen
 • 11.40–11.50: Oppsummering v/Aslak Bonde
 • 11.50–12.20: Lunsjpause

Del III: Politikkutforming overfor nasjonale minoriteter i Norge

 • 12.20–12.40: Hvilke utfordringer står man overfor når man skal utforme en politikk for nasjonale minoriteter? Presentasjon v/Ingvill Thorson Plesner, forsker og prosjektleder ved HL-senteret
 • 12.40–12.45: Kommunal- og moderniseringsdepartementets arbeid med nasjonale minoriteter. Presentasjon v/Kristin Solbjør, avdelingsdirektør i KMD
 • 12.45–12.55: Spørsmål og svar
 • 12.55–13.00: Avsluttende ord v/Petter Wille, spesialrådgiver i NIM

 Ordstyrer: Aslak Bonde

Sted: Litteraturhuset, møterom Amalie Skram. Adresse: Wergelandsveien 29, 0167 Oslo.

Kan du ikke komme? Følg streamingen her.

Bestillinger

Bestilling er stengt for denne hendelsen.