NIMs arbeid

Koronavirus

Innspill om besøksforbud og sosial isolasjon i helseinstitusjoner

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 05.05.2020, vedrørende besøksforbud og sosial isolering for langtidspasienter i sykehus og beboere på sykehjem og øvrige heldøgns omsorgsplasser i forbindelse med utbruddet av COVID-19.

Til: Helse- og omsorgsdepartementetHelse- og omsorgsdirektoratet

Ivaretakelsen av menneskerettigheter under covid-19-pandemien

Brev sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fredag 3. april.

Til: FolkehelseinstituttetHelse- og omsorgsdirektoratetHelsedirektoratetKommunal- og moderniseringsdepartementet