NIMs arbeid

Vedrørende arrestpraksis for mindreårige i Oslo politidistrikt

NIM har sendt brev til Oslo politidistrikt om arrestpraksis for mindreårige i Oslo. NIM viser i brevet til undersøkelser og funn gjort av Forsvarergruppen i advokatforeningen, som påpeker flere kritikkverdige forhold for mindreårige arrestanter. NIM understreker at flere av disse problemstillingene har en side til menneskerettighetene, og at barn har særlige rettigheter når det gjelder pågripelse og arrest.

Til: Oslo politidistrikt
Koronavirus

Innspill om besøksforbud og sosial isolasjon i helseinstitusjoner

Brev til Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet 05.05.2020, vedrørende besøksforbud og sosial isolering for langtidspasienter i sykehus og beboere på sykehjem og øvrige heldøgns omsorgsplasser i forbindelse med utbruddet av COVID-19.

Til: Helse- og omsorgsdepartementetHelsedirektoratet

Ivaretakelsen av menneskerettigheter under covid-19-pandemien

Brev sendt til Helse- og omsorgsdepartementet, Kommunal og moderniseringsdepartementet, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet fredag 3. april.

Til: FolkehelseinstituttetHelse- og omsorgsdepartementetHelsedirektoratetKommunal- og moderniseringsdepartementet