Møte: Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

Palais des Nations by night, Geneva. Tuesday 5 November 2013. Photo by Violaine Martin

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge? FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) skal ha dialogmøte med Regjeringen 7. november. I forkant ønsker komiteen innspill […]

Norge har sluttet seg til FNs internasjonale konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering av kvinner. Staten leverer en statusrapport om gjennomføring av konvensjonens forpliktelser hvert femte år. Hvilke temaer bekymrer når det gjelder diskriminering av kvinner i Norge?

FNs kvinnediskrimineringskomité (CEDAW-komiteen) skal ha dialogmøte med Regjeringen 7. november. I forkant ønsker komiteen innspill fra det sivile samfunn og uavhengige institusjoner. På bakgrunn av møtet vil komiteen utforme konkrete anbefalinger til Regjeringen om hva den bør gjøre for å sikre at Norge oppfyller kvinners rettigheter.

Vi inviterer herved alle interesserte til et åpent formøte, sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet. Her vil deltagerne få anledning til å diskutere norske utfordringer og møte representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet.

Påmelding til info@nhri.no

Program:
13:00 Velkommen
13:05 – 13:10 Kort om rapporteringsprosessen til CEDAW-komiteen, v/Kristin Høgdahl, seniorrådgiver, NIM
13:10 – 13:15 Myndighetene oppsummerer anbefalingene fra forrige runde, forbedringer inneværende periode og gjenstående utfordringer, v/ Hege Nygård, ekspedisjonssjef, BLD
13:15 – 13:35 Ulike aktører som har sendt tilleggsinformasjon til CEDAW-komiteen trekker frem tre til fem hovedsaker fra deres supplerende rapporter:
o NIM v/ Petter Wille, direktør
o LDO v/ Hanne Bjurstrøm, likestillings- og diskrimineringsombud
o FOKUS for NGO-forum v/ Gro Lindstad
o Norges kvinnelobby v/ Ragnhild Hennum og Karin Bruzelius
13:45 – 14:45 Paneldiskusjon om noen sentrale utfordringer
14:45 – 15:00 Praktisk koordinering mellom deltakere fra det sivile samfunn før møtet i Genève

Velkommen!