Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har fått A-status.

Våren 2017 ble NIM akkreditert med A-status av det Globale nettverket for nasjonale institusjoner, GANHRI. Det er det høyeste nivået for institusjonell uavhengighet i FNs NHRI-system, som krever at institusjonen opererer i fullt samsvar med Paris prinsippene. Disse prinsippene stiller standarder som kreves oppfylt for at en NHRI skal fungere effektivt og forbli helt uavhengig.

Å være en ‘A’ -status NHRI er et viktig verktøy for oss når vi arbeider for å fremme og beskytte menneskerettighetene i Norge. Det gir oss møte- og talerettigheter i FNs menneskerettighetsråd og hos FNs traktatorganer, det gir oss tilgang til Europarådet, Den europeiske menneskerettsdomstol og til internasjonale NHRI-nettverk. Dette åpner opp viktige kanaler for å påvirke menneskerettighetene både i Norge og internasjonalt. A-status er også et sterkt bevis for at vi opererer uavhengig av uønsket utvendig innflytelse.

Da Stortinget vedtok å opprette Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter i 2015, var nettopp A-status et viktig mål som vi er stolte av å ha nådd.