Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) har fått A-status.

Det innebærer blant annet at vi får stemmerett i det internasjonale og europeiske nettverket for nasjonale institusjoner, og møte- og talerett i en rekke FN-møter og prosesser på menneskerettsområdet.

Da Stortinget vedtok å opprette en ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter for tre år siden, var nettopp A-status et premiss.