Temarapport 2016 – Grunnloven § 102: Hva må ikke finne sted unntatt i hvilke tilfeller?

NIM-R-2016-001
Temarapport 2016 - Grunnloven § 102. Hva må ikke finne sted unntatt i hvilke tilfeller (pdf) 470.16 KB

Den siste tiden har vi sett en økende spenning mellom hensynet til kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og borgernes privatliv på den andre siden, som gjør det stadig viktigere å avklare de konstitusjonelle grensene for privatlivsinngrep.