Den siste tiden har vi sett en økende spenning mellom hensynet til kriminalitetsbekjempelse på den ene siden og borgernes privatliv på den andre siden, som gjør det stadig viktigere å avklare de konstitusjonelle grensene for privatlivsinngrep.

Temarapport 2016 - Grunnloven § 102. Hva må ikke finne sted unntatt i hvilke tilfeller (470 KB)