Høring - FN konvensjonen om tvungen forsvinning - NIM (643 KB)
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

NIMs standpunkt er at Norge bør ratifisere konvensjonen. Vi er usikker på holdbarheten av den foreslåtte tolkingserklæringen til CED art. 20 og 18. Vi mener at Norge bør gi sin tilslutning til individklageordningen.

Del:
Del: