Gratulerer med samenes nasjonaldag! I dag 6. februar feirer vi samenes nasjonaldag.

Foto: Ante Bals, NIM

Dagen markeres til minne om det første samiske landsmøtet som fant sted i Trondheim i 1917. I spissen for arrangementet sto Elsa Laula Renberg (1887 – 1931).

Dagen feires på ulikt vis over hele landet, og markeres også i Sverige, Finland og Russland. I år er det Østersund i Sverige som har en stor markering i anledning sitt 100-års jubileum for samisk organisering i Sverige.

6. februar ble vedtatt som samisk nasjonaldag av Samekonferansen i 1992. Vedtaket er på samisk og inneholder begrepet «sámi álbmotbeaivi», som kan oversettes til samenes nasjonaldag.

Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NIM) har som hovedoppgave å fremme og beskytte menneskerettighetene. Samene i Norge har et særlig vern gjennom Grunnlovens § 108, som sammen med ILOs konvensjon nr. 169 om urfolk, understreker samenes status som urfolk. Videre er FNs Urfolkserklæring et viktig instrument for å sikre gjennomføringen av urfolks menneskerettigheter nasjonalt. Også sentrale FN-konvensjoner som FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter er viktig for vernet av samenes rettigheter. Det er en del av NIMs mandat å fremme og beskytte disse menneskerettighetene.