To nye rapporter om vold, overgrep og krenkelser fra Barneombudet

Illustrasjonsbilde: skjermdump, www.barneombudet.no

I dag har Barneombudet lansert to nye rapporter. «Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes» er en rapport med erfaringer fra barn og unge som har vært utsatt for vold og overgrep, og rapporten «Alle kjenner noen som har vært utsatt for det», som er om seksuelle krenkelser og overgrep.

Lanseringen skjedde i forbindelse med Barneombudets dag. Barneombudet påpeker at vold mot barn og unge er en av våre store samfunnsutfordringer, og at det er et betydelig men undervurdert folkehelseproblem.

Etter både FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettskonvensjon har staten en plikt til å sikre barn og unge mot slike overgrep. Likevel avdekker rapporten at det er store hull i systemet som skal beskytte og hjelpe barna. Slik systemsvikt ble også avdekket i NOU 2017:12 Svikt og svik. Du kan lese mer om hvilke menneskerettslige forpliktelser myndighetene har til å beskytte barn mot vold og overgrep i vår høringsuttalelse til denne utredningen her.

Ombudets andre rapport, «Alle kjenner noen som har vært utsatt for det», er en rapport som seksuelle krenkelser og overgrep, hvor Barneombudet har snakket med 200 ungdommer om dette temaet. Barneombudet peker i rapporten på syv utfordringer som må løses i arbeidet mot seksuelle krenkelser og overgrep. Flere av anbefalingene går på at det er behov for økt kunnskap og bevissthet blant barn og unge, blant foreldre, og i skolen om hva seksuelle krenkelser og overgrep er og hvordan man kan få hjelp. Det er også behov for mer forskning på temaet.

Barneombudets rapport om barn og unge utsatt for vold og overgrep og rapport om seksuelle krenkelser ble lansert tidligere i dag.