Stortinget oppnevnte Adele Matheson Mestad (38) til ny direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) tirsdag 26. mars.

Ny direktør i NIM Adele Matheson Mestad gratuleres av stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: Stortinget

– Jeg er veldig glad for tilliten og takknemlig for muligheten til å lede denne faglig sterke institusjonen videre. Det er et privilegium å få jobbe med et så viktig samfunnsoppdrag og ikke minst å få lede så kompetente og engasjerte medarbeidere, sier Adele Matheson Mestad.

Siden 1. oktober 2018 har Matheson Mestad fungert som konstituert direktør for NIM. Matheson Mestad etterfølger Petter Wille, som i 2016 ble oppnevnt av Stortinget som NIMs første direktør.

Matheson Mestad startet som assisterende direktør for NIM i 2016. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo (UiO) med en master i internasjonale studier (LL.M) fra New York University, i tillegg til å ha gått Forsvarets sjefskurs i 2018.

Før hun ble ansatt i NIM jobbet Matheson Mestad i ti år som advokat hos Regjeringsadvokaten. Hun har også arbeidet i påtaleenheten for Rwanda-domstolen og er oppnevnt som mekler hos Riksmekleren.

Rådgivning, overvåkning og informasjon

– NIMs viktigste oppgaver er å bidra til at staten gjør gode menneskerettslige vurderinger, med det formål å sikre at menneskerettighetene gjennomføres effektivt i norsk rett og praksis, sier Matheson Mestad.

NIM, som ble opprettet formelt av Stortinget 1. juli 2015, overvåker og rapporterer om utviklingen på menneskerettighetsfeltet, og avdekker områder hvor Norge ikke gjør nok for å ivareta individuelle rettigheter.

I tillegg til rådgivning, overvåking og internasjonal rapportering til blant annet FN og Europarådet, har NIM et viktig informasjonsansvar overfor befolkningen i Norge.

– Menneskerettighetene virker aldri bedre enn den legitimiteten de til enhver tid har i befolkningen. En viktig oppgave for NIM er derfor å bidra med god informasjon slik at folk bedre kan forstå og påberope seg sine menneskerettigheter i møte med offentlige myndigheter, sier Matheson Mestad.

– Menneskerettighetene under press

Institusjonen jobber med en rekke ulike menneskerettslige områder – se blant annet årsmelding for 2018.

Selv om Norge ofte regnes som et foregangsland på mange menneskerettslige områder, understreker Matheson Mestad at dette ikke kan tas for gitt.

– I den tiden vi lever i, hvor menneskerettighetene er under press mange steder i verden, er det viktig at vi holder menneskerettighetsfanen ekstra høyt, også når det har politiske kostnader, sier Matheson Mestad.