NIM har gjennomført en undersøkelse om folks kunnskap og holdninger til ulike menneskerettighetsspørsmål.

Rapport holdninger til menneskerettigheter (3 MB)
Illustrasjonsfoto: Lukas Blazek, Unsplash. unsplash-logoLukas Blazek

Resultatet av undersøkelsen skal hjelpe NIM å definere konkrete og tydelige mål for eget folkeopplysningsarbeid og gi anbefalinger til Stortinget og andre relevante aktører på dette området. Reell diskusjon om menneskerettigheter er ofte begrenset til en mindre gruppe, gjerne bestående av politikere, byråkrater, akademikere og sivilsamfunnsaktører.

Ett av NIMs mål er å bidra til økt bevissthet, kunnskap og forståelse for de sentrale menneskerettighetene i befolkningen generelt, i tillegg til å sette menneskerettighetsspørsmål på dagsorden. Blant noen av hovedfunnene er at 56 prosent i første rekke forbinder menneskerettighetene med etiske og moralske verdier. Samtidig forbinder 27 prosent i første rekke menneskerettighetene med lover og regler.

Trykk på lenken lenger opp på siden for å lese rapporten.