Gratulerer med samenes nasjonaldag!

Det samiske flagget.

I dag er det samenes nasjonaldag, også omtalt som Samefolkets dag. Dagen er en felles feiring for samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.

Bakgrunnen for feiringen er det første landsmøtet for samer som ble avholdt 6. februar i 1917. Brurskanken Samiske Kvinneforening, som ble ledet av Elsa Laula Renberg tok initiativ til møtet, og det var første gang samer fra Norge og Sverige var samlet for å snakke om sine rettigheter. I 1992 ble det bestemt at 6. februar skulle være samenes nasjonaldag. Avgjørelsen ble tatt av den 15. nordiske samekonferansen, som møttes i Helsinki. Fra 2003 har samenes nasjonaldag vært en offisiell flaggdag i Norge.

Delegatene ved det første samiske landsmøtet i februar 1917, Trondheim. Foto: Saemien Sijtes fotoarkiv/Schrøder-arkivet/Sverresborg.

Samene har status som urfolk, og i Norge har de et særlig vern gjennom Grunnloven § 108. Samene er også beskyttet av internasjonale menneskerettigheter, deriblant ILO-konvensjon 169 og FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27.