Høringssvar – lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere

NIM-H-2020-001
Høringsuttalelse – lovfesting av omsorgsansvaret for enslige mindreårige asylsøkere (pdf) 418.25 KB
Norges lover
Norges lover

NIM mener at forslaget legger opp til at omsorgstilbudet til de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år fortsatt skal være langt dårligere, både når det gjelder lov- og forskriftsfestede rettigheter og kvaliteten på omsorgen, enn det alle andre barn under statens omsorg får. NIM savner gjennomgående en menneskerettslig og barnefaglig vurdering av forslaget. NIM støtter derfor ikke lov- og forskriftsforslaget slik det nå foreligger, og anbefaler at de enslige mindreårige asylsøkerne over 15 år får et likeverdig omsorgstilbud som det alle andre barn under statens omsorg får.