NIMs årsmelding for 2019 behandlet i Stortinget

Torsdag 26. november behandlet Stortinget NIMs årsmelding.

Debatten kan sees i Stortingets videoarkiv her.

Saken om behandlingen kan følges her.

Votering i saken var torsdag kl. 14.00. Det forelå ett mindretallsforslag fra AP og SV i innstillingen fra justiskommiteen, hvor de ber regjeringen utarbeide og implementere en samlet plan for å sikre oversikt og koordinert oppfølging fra de enkelte departement av de internasjonale overvåkingsorganenes anbefalinger til Norge på menneskerettsfeltet.

Ellers er komiteens tilrådning tredelt:

  1. «Stortinget ber regjeringen legge til rette for mindre bruk av isolasjon i fengsel slik at Grunnloven § 92 følges.»
  2. «Stortinget ber regjeringen gjennomgå anbefalingene i årsmeldinger fra Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter fra 2015, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med hvordan dette er fulgt opp.»
  3. «Dokument 6 (2019–2020) – Årsmelding for 2019 fra Norges institusjon for menneskerettigheter – vedlegges protokollen.»

Kun forslag 3 ble vedtatt i Stortinget.

Hele innstillingen fra justiskommiteen kan leses her.