Oppfølgende innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslaget til ny Grl. § 89

Oppfølgende innspill til Kontroll- og konstitusjonskomiteen om forslaget til ny Grl-89 (pdf) 234.23 KB

På torsdag ligger det an til at Stortinget endrer Grunnloven § 89 om domstolenes prøvingsrett. NIM har tidligere pekt på uklarheter ved forslaget og utdyper dette i et brev til Stortinget sendt i dag. Les vårt opprinnelige brev til komiteen av 15. april 2020 her.

På torsdag ligger det an til at Stortinget endrer Grunnloven § 89 om domstolenes prøvingsrett. NIM har tidligere pekt på uklarheter ved forslaget og utdyper dette i et brev til Stortinget sendt i dag.

Les vårt opprinnelige brev til komiteen av 15. april 2020 her.