Sending 1: Ytringsfrihet i koronaens tid

Gjest: Kjersti Løken Stavrum.

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf besøk får av Kjersti Løken Stavrum. Temaet er ytringsfrihet i koronas tid. Prinsipielt er det viktig å ha en kritisk offentlig debatt om de strenge smittevernstiltakene som er iverksatt i forbindelse med koronakrisen. Samtidig er staten avhengig av bred oppslutning i befolkningen – for at tiltakene skal virke. Hva skjer med oppslutningen når debattene oppstår? Klarer vi å ha to tanker i hodet samtidig? Dette diskuterer panelet i dagens sending.

Se sendingen på facebook.