Sending 2: Demokrati i krisetider

Gjest: Harald Stanghelle

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf får besøk av Harald Stanghelle. Temaet er demokrati i krisetider. En grunnpilar i alle demokratier er maktfordeling, men hvordan berøres maktfordelingsprinsippet av en krise? For å håndtere koronakrisen må regjeringen iverksette raske smittebegrensende tiltak. For å ivareta sentrale samfunnsfunksjoner i en krisetid kreves innføring av nye, raske regler og økte fullmakter til regjeringen. Samtidig er det sentralt at demokratiske strukturer ivaretas så langt det er mulig. Panelet diskuterer prosessen frem mot vedtakelsen av koronaloven.

Se sendingen på facebook her.