Sending 3: Korona-apper, bevegelsesfrihet og speed-demokrati

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf kjører solo og diskuterer ulike menneskerettighetsspørsmål som oppstår i kjølvannet av koronakrisen.

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer ulike menneskerettighetsspørsmål som oppstår i kjølvannet av koronakrisen. Retten til utdanning for barn og unge, bevegelsesfriheten til mennesker i karantene, retten til privatliv og familieliv for innsatte, retten til familieliv for eldre på institusjon og eiendomsretten for hytteeiere er noen av rettighetene som tiltakene griper inn i. NIM tar rettighetstempen!