Sending 4: Korona-appen

Gjest: Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon.

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf får besøk av Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon. Temaet er den mye omtalte korona-appen. Hvilke samfunnshensyn vil appen verne om? Er den et inngrep i personvernet når den er frivillig? Og er det i så fall et lovlig inngrep?  Bør vi laste den ned? Noen svar – og flere spørsmål – får du i dagens sending.