Sending 5: Ivaretakelse av barns rettigheter under koronakrisen

Gjester: Leder for justiskomiteen Lene Vågslid og barneombud Inga Bejer Engh.

Adele Matheson Mestad får besøk av leder for justiskomiteen, Lene Vågslid og barneombud Inga Bejer Engh. Temaet er ivaretakelse av barns rettigheter under koronakrisen. Myndighetene besluttet å stenge barnehager og skoler, men nå gjenåpnes de gradvis. Hvilke konsekvenser får dette for barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep, barns rett til utdanning og barns rett til helse og beskyttelse mot koronaviruset?