Sending 6: Innsattes menneskerettigheter generelt og under koronakrisen

Gjest: Sivilombud Hanne Harlem.

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf får besøk av sivilombud Hanne Harlem. Norske myndigheter har lenge fått kritikk for bruken av isolasjon i fengsler og behandlingen av innsatte med psykiske lidelser som står i et problematisk forhold til menneskerettslige krav. I dagens sending diskuterer panelet innsattes menneskerettigheter generelt og under koronakrisen.