Sending 7: Vold og overgrep i nære relasjoner

Gjester: Leder for krisesentersekretariatet Idun Moe Hammersmark og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Adele Matheson Mestad får besøk av lederen for Krisesentersekretariatet Idun Moe Hammersmark og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm. Temaet er vold og overgrep i nære relasjoner. Det anslås at mellom 75 0000 og 150 000 årlig utsettes for vold i nære relasjoner. Staten har en menneskerettslig plikt til å forebygge, avverge, etterforske og straffeforfølge vold og overgrep mellom privatpersoner. Men hvordan ivaretas denne komplekse oppgaven i en krisesituasjon?  Og hva vet vi om situasjonen nå? Og hvem er de særlige sårbare gruppene? Og hva bør staten gjøre når samfunnet gradvis åpnes opp igjen? Panelet diskuterer disse spørsmålene i dagens sending.