Sending 9: Eldres menneskerettigheter under koronakrisen

Gjest: Journalist og kommentator Aslak Bonde.

Hvordan har eldres menneskerettigheter blitt ivaretatt under koronakrisen? Det er temaet når Aslak Bonde kommer på besøk i hagen. Dagens NIM-panel består av direktør Adele Matheson Mestad, assisterende direktør Gro Nystuen og spesialrådgiver Anine Kierulf. Aslak Bonde har nylig skrevet en kronikk som peker på en rekke dilemmaer knyttet til eldreomsorgen som dagens panel utforsker nærmere.