Sending 11: Menneskerettigheter i krisetider

Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer menneskerettigheter i krisetider sammen med direktøren i Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg og lederen i Advokatforeningen Jon Wessel-Aas.