Sending 13: Åpenhet i krisetider

I dagens episode får Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf besøk av Arne Jensen, som er medlem av Pressens offentlighetsutvalg, og jusprofessor Benedikte Moltumyr Høgberg. Panelet diskuterer åpenhet i krisetider, med utgangspunkt i Koronakommisjonens rapport.