Sending 14: Ny åpenhetslov

I denne episoden får NIMs direktør Adele Matheson Mestad besøk av jusprofessor Ola Mestad, Amnestys genalsekretær John Peder Egenæs, OECD-kontaktpunktets leder Frode Elgesem og NIMs fagdirektør Erlend Methi. Panelet diskuterer forslaget til ny åpenhetslov, som behandles i Stortinget neste uke. Etter loven plikter selskaper å arbeide aktivt for å kartlegge, vurdere og håndtere menneskerettighetsrisikoer i virksomheten sin. Hva innebærer egentlig dette og hvordan vil det fungere i praksis? Panelet diskuterer!