NIMs innspill til FNs komite for tvungne forsvinninger (CED) m/ addendum

NIM to CED List of Issues (pdf) 232.33 KBNIM to CED List of Issues – addendum (pdf) 182.34 KB

NIM har sendt sine innspill til hva FNs komité for tvungne forsvinninger bør spørre om i forbindelse komiteens behandling av hvordan Norge ivaretar sine forpliktelser etter FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning.