Norway Cup utestenger russiske og hviterussiske barn – kan være i strid med barnekonvensjonen

Norway cup i 2008. Flagg fra flere nasjoner vaier over Ekebergsletta hvor barn spiller fotball.
Foto fra Norway Cup 2008. Foto: Rune Sattler/Wikimedia Commons. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

– Utestengelsen av barn fra enkelte nasjoner kan være i strid med barnekonvensjonen, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Ledelsen i Norway Cup vedtok denne uken at russiske og hviterussiske lag i år ikke får delta i den planlagte fotballturneringen på Ekebergsletta. Norway Cup samler hvert år fotballag med barn fra alle verdensdeler. Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) reagerer på beslutningen:

– Barn har egne rettigheter. Det følger av barnekonvensjonen at alle som foretar handlinger som berører barn, også private aktører som idrettsforbund, må vurdere barnets beste som et grunnleggende hensyn. Vi kan ikke se hvordan dette er gjort her, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Ledelsen i Norway Cup har blant annet begrunnet vedtaket med at Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund har vedtatt å utestenge russiske og hviterussiske lag, og at det ville være rart om Norway Cup gjorde det motsatte. Mestad er ikke enig:

– Det er jo nettopp fordi barn har egne rettigheter og at barnets beste skal vurderes særskilt, at vurderingene kan se annerledes ut for barn enn for voksne. Det er etter vårt syn ikke rart om man skulle komme til ulikt resultat. Det eneste som er rart her, er at det ikke foretas noen selvstendige vurderinger, sier Mestad.

Mestad forklarer også at barnekonvensjonen beskytter barn mot diskriminering, blant annet på bakgrunn av nasjonalitet:

– Derfor må også adgangen til slik forskjellsbehandling vurderes. Dersom den ikke har et legitimt formål og er forholdsmessig, kan det være diskriminering og dermed i strid med barnekonvensjonen.

Mestad oppfordrer nå ledelsen i Norway Cup til å se på saken på nytt.

– Vi oppfordrer også ledelsen i Norway Cup til å ta med i denne vurderingen at barn har rett til lek, fritid og kulturelle aktiviteter etter barnekonvensjonen, og hva det har å si for innfrielsen av den rettigheten at barn utestenges fra et idrettsarrangement på grunn av en krig igangsatt av de voksne. Et helt generelt utgangspunkt for dette må også være at barn ikke skal ha noe med krig å gjøre, og da heller ikke med noen av dens konsekvenser, avslutter Mestad.