NOU 2022: 2 – Akademisk ytringsfrihet

NIM-H-2022-016
Forside til dette dokumentetNIM høringsuttalelse om Akademisk ytringsfrihet frihet, NOU 2022: 2 (pdf) 199.64 KB

NIM har skrevet høringsuttalelse om NOU 2022:2, om akademisk ytringsfrihet. NIM fremhever særlig at de ytringsutfordringene som utvalget har behandlet ikke bare er utfordringer for akademia, men også for resten av samfunnet. En styrket akademisk ytringsfrihet er derfor også av samfunnsmessig betydning. Dette gjelder både formidling, forskning og undervisning.