Sending 17: Menneskerettslig vern mot inngrep i samiske bruksområder

Du har kanskje hørt om Fosen-saken, der vindmølleparker krenket reindriftssamers rett til kulturutøvelse? Hva slags menneskerettighetsvern har samene mot naturinngrep i sine reinbeiteområder? Og hva innebærer egentlig FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27? Dette diskuterer NIMs Anine Kierulf med sametingspresident Silje Karine Muotka, stortingsrepresentant Ola Elvestuen, statssekretær i Olje- og energidepartementet Amund Vik og NIMs Johan Strömgren i 2022s første sending av «Menneskerettigheter i hagen».