Avtale inngått med reineierne på Sør-Fosen

Vindmøller i vinterlandskap.
Vindmøller i Storheia vindpark på Fosen. Foto: Hanna Johre

Partene er kommet til enighet i meklingen mellom Sør-Fosen sitje og vindkraftutbygger. Avtalen sikrer reindriften og videre kulturutøvelse gjennom tilleggsarealer, kompensasjon og vetorett for videre drift etter konsesjonsperioden er inngått på Sør-Fosen. For reineierne på Nord-Fosen er situasjonen fortsatt ikke løst, og det haster å få en avslutning på menneskerettighetsbruddet.

– Meklerteamet og partene, men først og fremst reineierne på Sør-Fosen har med dette lyktes med å finne en løsning som både sikrer reindrifta og fremtidige generasjoner på Fosen og samtidig synes å reparere bruddet på FNs konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

Departementet opplyser også om at man med dette innstiller videre forvaltningsrettslig behandling.

– For reineierne på Sør-Fosen betyr dette at de endelig kan gå seirende ut etter årevis med konflikt, med trygge rammer for reindrifta, for seg og senere generasjoner. Nå er det viktig at Fosen-saken blir gjenstand for en grundig evaluering slik at denne typen menneskerettighetsbrudd ikke skjer i framtiden, sier Mestad.

– Det er godt å få en avslutning på en årelang og uforutsigbar situasjon. Avtalen gir forutsigbarhet og sikrer reindrifta på Sør-Fosen i generasjoner. Gjennom avtalen er vi sikret tilleggsareal og vetorett på videre vindkraft etter endt konsesjonstid. Vi ser fram til positive utfordringer og arbeide for at vi får en god samisk reindrift. Nå er det opp til politikerne å sørge for at dette ikke skjer igjen. Vi har satt stor pris på den støtten vi har fått gjennom aksjonene, og engasjementet fra det norske folk, og særlig fra det samiske samfunn, sier Leif Arne Jåma, leder i Sør-Fosen sijte, i en pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Mestad sier også at praksis fra FNs menneskerettighetskomité viser at avtaler om for eksempel kompensasjon eller erstatningsområder nettopp kan reparere menneskerettighetsbrudd. Slike avtaler er også vanlige i andre land hvor urfolk er blitt utsatt for naturinngrep i sine tradisjonelle områder.

– Vi håper samtidig at dette kan bidra til at man finner en løsning på Nord-Fosen, sier Mestad, og understreker at det haster å finne en løsning også her.

Les mer om saken på nrk.no.