Metaversrapporten, nå tilgjengelig på engelsk

Tegnet illustrasjon av kvinne med VR-headset som beveger seg gjennom en portal fra virkeligheten og inn i metaverset.

I desember publiserte NIM i samarbeid med teknologirådet rapporten «Metaverset og menneskerettigheter». Rapporten er nå tilgjengelig på engelsk.

Ambisjonen med rapporten var å gjøre en kartlegging av hva metaverset er og kan bli, og hva det kan bety for folk, samfunn, politikk og menneskerettigheter. Teknologiutviklingen skjer med lynets hastighet, og politikkutvikling henger stadig etter. Selv om det er usikkert hvilken form metaverset vil ta, kan vi ikke vente med diskusjonen om hvilke menneskerettslige implikasjoner det vil få. Målet med rapporten er å stimulere til debatt om neste generasjons internett og menneskerettighetenes vilkår i en virtuell virkelighet.

Den engelske versjonen er tilgjengelig her:

Den norske versjonen er forttsatt tilgjengelig her: