NIM, Amnesty og Catalysts lanserer holdningskampanjen «Stillhet sårer»

Stillhet sårer

Hatprat og hets kan påføre individer store skader, og utgjør også et alvorlig problem på samfunnsnivå. Dessverre reagerer flertallet med stillhet når de er vitne til at andre blir utsatt for hatprat og hets.

Derfor lanserer NIM, sammen med Amnesty International Norge og Catalysts holdningskampanjen «Stillhet sårer». Vårt mål er å motivere flere til å gjøre noe når de er vitne til hets, og å sette tilskuerintervensjon på agendaen i Norge. Kampanjen er støttet av Bufdir og Sparebankstiftelsen DNB.

«Stillhet sårer» består av en rapport, kampanjefilmer, undervisningsopplegg for ungdomsskole og videregående skole, og workshops for ansatte i offentlige, private og ideelle organisasjoner.

Alt om kampanjen finner du her: stillhetsårer.no

Undersøkelse og rapport

Som del av kampanjen har Kantar Public gjennomført en nasjonal undersøkelse om tilskuerintervensjon i møte med hets i Norge på vegne av prosjektpartnerne.

Noen av hovedfunnene i undersøkelsen er:

  • 34 % av befolkningen har observert at en person eller en gruppe har blitt utsatt for hets i løpet av det siste året.
  • 56 % gjorde ingenting da de var vitne til hets.
  • 84 % mener at man bør gjøre noe når man er vitne til hets.
  • Flest har observert mest hets på nettet eller sosiale medier (81 %), i det offentlige rom (28 %) og i private omgivelser (27 %).
  • De hyppigste rapporterte årsakene til at tilskuere ikke griper inn er bekymring for potensielle konsekvenser eller eskalering (31 %), at de mener hetsen ikke angår dem (18 %), at de som hovedregel aldri deltar i nettdebatter (17 %) og at de mener det er nytteløst å gripe inn (15 %).

Disse funnene kan du lese mer om i NIMs nye rapport om tilskuerintervensjon, der vi gjennomgår kunnskapsgrunnlaget for prosjektet, oppsummerer funnene kampanjen bygger på og beskriver en rekke strategier for tilskuerintervensjon.

Les rapporten «Stille i møte med hets – en rapport om tilskuerintervensjon i Norge» her

Tre sterke historier

«Når man opplever å bli hetset føles det ut som om man blir angrepet i et utstillingsvindu, totalt sårbar og fullstendig ensom. Jeg liker å tro det beste om folk, men i slike situasjoner er det lett å tenke at «den som tier, samtykker», og det gjør smerten av situasjonen langt mer uutholdelig.»
– Tamina Sheriffdeen Rauf

«Når man blir hetset, og ingen griper inn, så har det en forsterkende effekt og det oppleves veldig ensomt. Èn ting er de som lirer av seg hetsen, men at ingen griper inn og kommer til mitt forsvar gjør at det oppleves som om alle aksepterer oppførselen. Om bare én person hadde grepet inn, hadde det føltes mye lettere å håndtere frustrasjonen. Å føle seg alene i slike tilfeller gjør situasjonen definitivt verre.»
– Mushaga Bakenga

«Det kjennes ut som om man får et slag i magen når man blir hetset og ingen tilskuere gjør noe. Jeg blir redd, og det er forferdelig å være redd hele tiden. Det oppleves som om du ikke blir anerkjent som menneske.»
– Rita Helmi Toivosdatter Laakso