Ny rapport om global ytringsfrihet

The Future of Free Speech

En ny rapport om ytringsfrihet fra prosjektet «The Future of Free Speech» tegner et dystert bilde av ytringsfrihetens globale tilstand. Rapportens formål er å kaste lys over utviklingen i 22 åpne demokratiske land, deriblant Norge.

En av fellesnevnerne er ifølge rapporten ny lovgivning som begrenser ytringsfriheten av hensyn til nasjonal sikkerhet. Rapporten peker på en negativ utvikling i kjølvannet av økt polarisering og pågående kriger, slik som forbud mot propalestinske demonstrasjoner. Rapporten anerkjenner at disse landene kan møte økende utfordringer i en ny virkelighet preget av mer terror, autoritære stater og galopperende digital utvikling, men påpeker at «medisinen» ytringsfrihetsbegrensninger kan være like skadelig som den lidelsen man vil bekjempe.

Rapporten er basert på rapportering fra fagfolk i de forskjellige landene,  om lover og håndhevelse som er restriktive eller positive for ytringsfriheten. Alle landene har utvikling som trekker i begge retninger. Rapporten inneholder ingen direkte sammenlikning mellom de forskjellige landene, men i Norden synes Norge å komme rimelig bra ut. Danmark utpeker seg med spesielt mange «restriktive» lover, slik som det nylig vedtatte blasfemiforbudet om utilbørlig behandling av religiøse skrifter.

Rapportens kapittel om Norge er skrevet av NIM ved Vilde Jalleni Tennfjord og Vidar Strømme.

Les hele rapporten fra «The Future of Free Speech» her.