Oppfølgning: spørsmål om petroleumsskatteloven § 11

NIM-B-2023-022
Oppfølgning av spørsmål om petroleumsskatteloven § (pdf) 248.65 KB

NIM har sendt brev til Finansdepartementet med spørsmål om departementets vurderinger av klima- og miljøkonsekvenser ved endringen av petroleumsskatteloven § 11. NIM etterspør hvordan departementet vurderer virkningene av endringene av loven i tråd med Norges forpliktelser etter Grunnloven § 112 og Parisavtalen.