Partiet Sentrums lek med ilden

Kronikk av Anine Kierulf, førsteamanuensis UIO, spesialrådgiver NIM. Opprinnelig publisert i Dagens Næringsliv 16. september 2023.

Kommunepolitikere kan heldigvis ikke få påtalemyndigheten til å tilberede valgflesket sitt. Men de kan gjøre mye annen skade.

Valgbomben 2023 er gjennomslaget til Partiet Sentrum (PS). I Oslo slo partiet til og med den energiske Vanlige Folk™-kometen Industri- og næringspartiet – riktignok bare med 447 stemmer.

Raymond Johansen sa før valget at han «reagerer sterkt på at Partiet Sentrum leker med folks følelser og lover ting de vet de ikke kan gjennomføre.» Han siktet til partiets resolusjon om å straffe koranbrenning.

Lokalpolitikere kan jo ikke innføre noen straffehjemmel mot koranbrenning. Slikt må vedtas av Stortinget. Det krever et flertall som ikke finnes. Er det noen andre partier som vil straffe dette? Regjeringen har med støtte fra SV, FrP og Venstre eksplisitt sagt at det er uaktuelt for dem.

Det er heller ikke slik at en koranbrenningshjemmel egentlig finnes, som bare ingen andre enn PS har forstått at finnes. Juridisk rammes koranbrenning ikke av strl. § 185, selv om PS mener den burde det. Kommunalpolitikere kan heldigvis ikke påvirke vår uavhengige påtalemyndighet til å praktisere straffeloven i tråd med politikeres private rettsoppfatninger.

Selv om man hadde hatt et forbud som politiet ville håndheve, vil koranbrenning uansett sjelden kunne avverges. Fordi Grunnloven forbyr forhåndssensur, ville straffeforfølgning av brenningen først kunne utøves etter at koranbrenningen var utført.

Politikere som vil, kan sette seg inn i denne jussen før de lover noe de ikke kan holde. Særlig i et parti som ledes av en jurist.

Resolusjonen er ganske ullen, og PS har dermed kunnet tilpasse den det ulike velgergrupper vil høre. Mange i partiet har «ført en kampanje i lukkede Facebookgrupper, der de har lekt med følelsene til muslimer», sier Arshad Jamil, leder i Muslimsk dialognettverk, til Minerva. De som har villet høre at de ved å stemme PS kunne bidra til å få slutt på koranbrenning, har nok hørt akkurat det.

Alt tyder på at partiets lek med følelser har betalt seg i stemmer. Salafistiske Islam Net har tatt æren for brakvalget, og mener deres oppfordring til muslimer om å stemme PS gjennom guiden MuslimerStemmer, representerte en «signifikant påvirkning». Estimatet deres er at de har stått for en økning på 44,6 prosentpoeng.

Man kunne man jo tenke at alt dette egentlig var riktig så oppbyggelig – jammen har PS klart å mobilisere en velgergruppe som har vært underrepresentert. Som Arbeiderpartiet ikke har klart å mobilisere. Godt er vel det? Et viktig bidrag til integrering av nye landsmenn inn i vårt demokratiske fellesskap, i den norske verdien demokratisk deltagelse.

Følelsesleken virker mindre samlende på PS selv, leder og nestleder for Unge Sentrum trakk seg denne uken grunnet politisk uenighet blant annet om ytringsfrihet.

Blant dem som, når partiets mobilisering nå avdekkes i mediene, må tåle steken av følelsesleken, er også noen andre: Fredelige muslimer som berøres like negativt av koranbrenning, men som likevel ikke mener slike krenkende ytringer bør møtes med straff i et sekulært demokrati. Den velgergruppen trenger definitivt ikke mer stigma.

Og de er jo ikke sikkert den demokratiske integreringen varer så lenge, når de nye velgerne ser at det de gav sin stemme viser seg ikke å stemme. Når valgflesk viser seg like haram som vanlig flesk. Med mindre man anser fellesskap også om den norske verdien politikerforakt integrerende, da.

Men PS’ følelseslek har jo noen lyspunkter også. Når konservative muslimer nå blir bedre kjent med sitt nye partis øvrige kjernesaker, kanskje de velger å kjempe også for dem fremover? Flere og mer innflytelsesrike stemmer som krever at Pakistan avstår fra ulovlige arrestasjoner og styrker kvinners rettigheter og ytringsfrihet vil klart nok kunne forsterke vårt medborgerlige verdifellesskap. Også uttalt støtte til homofiles og skeives rettigheter, og deltakelse i Pride-tog «for å vise solidaritet, medmenneskelighet og nestekjærlighet» vil kunne være en brobygger.