Stortinget har oppnevnt nytt styre for NIM

NIMs styre: Trine Skei Grande (foto: Stortinget), Nils Asbjørn Engstad (foto: privat), Aili Keskitalo (foto: Kenneth Hætta /Sametinget CC 2.0), Geir Ulfstein (Foto: Universitetet i Oslo), Ingvild Bruce (Foto: Universitetet i Oslo).

Stortinget har i dag vedtatt innstillingen fra presidentskapet om nytt styre for NIM. Det nye styret tiltrer 1. juli 2023 og er valgt frem til 30. juni 2027.

Presidentskapets innstilling ble enstemmig vedtatt i Stortinget med følgende medlemmer:

  • Trine Skei Grande (styreleder)
  • Nils Asbjørn Engstad (nestleder)
  • Aili Keskitalo (styremedlem)
  • Geir Ulfstein (styremedlem)
  • Ingvild Bruce (styremedlem)

Om medlemmene

Trine Skei Grande er i dag ansatt som kommunikasjonsrådgiver i Footprint. Hun er tidligere stortingsrepresentant for Venstre fra 2005–2021, var statsråd i kunnskapsdepartementet (januar–mars 2020) og kultur- og likestillingsdepartementet (2018–2020) og tidligere byråd i Oslo. Hun har vært partileder for Venstre (2010–2020).

Nils Asbjørn Engstad er jurist og lagdommer i Hålogaland lagmannsrett samt leder av Utmarksdomstolen for Finnmark. Han har erfaring som statssekretær i Justisdepartementet og har siden 2004 vært Norges representant i Europarådets konsultative råd av dommere (CCJE), hvor han også var rådets president (2016–2017). Engstad har vært nestleder i NIMs styre siden 1. juli 2019 og begynner nå på sin andre periode.

Aili Keskitalo er politisk rådgiver i Amnesty International Norge, tidligere sametingspresident og leder av Norske Samers Riksforbund. Keskitalo har en Master of Public Administration fra Copenhagen Business School. Hun er styreleder for Bodø 2024 (Europeisk kulturhovedstad i Bodø og Nordland).

Geir Ulfstein er jurist og professor emeritus i folkerett ved Universitetet i Oslo samt co-director for PluriCourts (Senter for studier av rettsvesenets legitime roller i den globale orden). Ulfstein er tidligere direktør for Norsk senter for menneskerettigheter (2004–2007). Ulfstein er styremedlem i Norsk forening for internasjonal rett.

Ingvild Bruce er førsteamanuensis ved Politihøgskolen og førsteamanuensis II ved Institutt for offentlig rett og har tidligere arbeidet blant annet ved Universitetet i Bergen, hos Sivilombudsmannen, i Økokrim og som konstituert lagdommer i Borgarting lagmannsrett. Hun var sekretær for Metodekontrollutvalget (2008–2009) og Evalueringsutvalget for EOS-utvalget (2014–2016).

Du kan lese innstillingen fra presidentskapet her.