Onnee Kväänikansan päiväle! Gratulerer med Kvenfolkets dag!

Mørkeblått flaggg med en solblomst med seks gule kronblader på en rød sirkel.
Kvenflagget har mørkeblå bakgrunn og med motiv av en solblomst eller solrose som er funnet på en rekke gjenstander i det kvenske området (Kvenland). Flagget er designet av kunstner Bengt Johansson-Kyrö.

16. mars er Kvenfolkets dag og rundt om i landet markeres kvenenes/norskfinnenes språk, kultur og historie.

Kvener/norskfinner er en av Norges fem nasjonale minoriteter og deres kultur, språk og identitet har et særlig vern etter menneskerettighetene. De har lang tilknytning til Norge og har en egen kultur, språk og identitet, sitt eget flagg og sin egen kvendrakt. Kvener/norskfinner har historisk vært knyttet til tradisjonelle bosettingsområder i Nord-Norge, men bor i dag også i andre deler av landet. De har historisk erfaring med statlig diskriminering og assimileringspress som ledd i tidligere fornorskningspolitikk.

I 2023 leverte Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Temaet for kommisjonens arbeid er norske myndigheters fornorskingspolitikk overfor samer og kvener/norskfinner og skogfinner, og de negative konsekvensene fornorskningspolitikken har hatt for enkeltindivider og grupper og for forholdet mellom majoritetsbefolkningen og disse gruppene.

Les rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen på Stortingets nettside.

I 2021 gjennomførte NIM i samarbeid med Kantar Public en undersøkelse om befolkningens holdninger til blant annet kvenene. Denne undersøkelsen ble i 2022 til rapporten «Holdninger til samer og nasjonale minoriteter i Norge». Der kom det blant annet frem at det var lite kunnskap i befolkningen om kvenene/norskfinnene. Undersøkelsen viste blant annet at:


17 %
har aldri hørt om kvener/norskfinner.


87 %
sier de lærte ingenting eller lite om kvener/norskfinner på skolen.


79 %
har ingen eller lite kunnskap om kvener/norskfinner i dag.

I rapporten anbefaler NIM blant annet at det bør igangsettes et nasjonalt kompetanseløft om nasjonale minoriteter for alle lærere og lærerutdanninger for å øke befolkningens kunnskap om disse gruppene.

Les hele rapporten og andre publikasjoner fra NIM om kvener/norskfinner her: