14 resultater

Høyesterettsdom om tvangsadopsjon, 2018

11 sep 2018

Dom fra Høyesterett avklarer vurderingstemaet i saker om tvangsadopsjon. Barnet ble fratatt foreldrene umiddelbart etter fødselen. Det hadde ikke vært noen kontakt mellom de biologiske foreldrene og barnet etter fødselen. Gutten har bodd hos fosterforeldrene siden han var ett år gammel. Han er svært sårbar og har et særlig behov…

Høyesterettsdom om adopsjon og barnets beste, HR-2015-2041-A

12 okt 2015

Høyesterett avsa 12. oktober 2015 dom angående tvangsadopsjon av et barn. Saken gjaldt spørsmål om fratakelse av foreldreansvar og samtykke til adopsjon. En kommune hadde samtykket til tvangsadopsjon av en seks år gammel jente, som hadde bodd i fosterhjem fra hun var spebarn. Fosterforeldrene ønsket å adoptere henne, men barnets…