1 resultat

Høyesterettsdom om tvangsadopsjon, 2018

11 sep 2018

Dom fra Høyesterett avklarer vurderingstemaet i saker om tvangsadopsjon. Barnet ble fratatt foreldrene umiddelbart etter fødselen. Det hadde ikke vært noen kontakt mellom de biologiske foreldrene og barnet etter fødselen. Gutten har bodd hos fosterforeldrene siden han var ett år gammel. Han er svært sårbar og har et særlig behov…