Holdninger til samer og nasjonale minoriteter

NIM har undersøkt befolkningens holdninger til samer og nasjonale minoriteter. På denne siden har vi samlet alt innhold om temaet.

NIMs rapport om holdninger til samer og nasjonale minoriteter

I rapporten presenteres funn fra en omfattende spørreundersøkelse om befolkningens holdninger til samer og nasjonale minoriteter. Undersøkelsen viser at mange i befolkningen har lite kunnskap om samer og nasjonale minoriteter, at de har lært lite om flere av gruppene i skolen, og at de har negative holdninger til disse gruppene. I tillegg viser den at en betydelig andel har observert hatprat mot jøder, samer, romer og romani/tatere de siste 12 månedene, og at hatprat mot samer øker jo lenger nord man kommer i Norge. NIM etterlyser flere tiltak for å forebygge og bekjempe hatprat mot, samt et betydelig kunnskapsløft om de samme gruppene.

Les rapporten her

Faktaark

NIM har utviklet et knippe faktaark som inneholder hovedfunn knyttet til hver enkelt gruppe som omtales i rapporten. I tillegg til et faktaark som tar for seg hovedfunn fra hele rapporten.

Videoer

Webinar: lansering av rapporten

Lanseringsseminar med:

  • Adele Matheson Mestad, direktør i NIM
  • Gry Haugsbakken, Statssekretær
  • Dagfinn Høybråten, lederen av Sannhets- og forsoningskommisjonen
  • Peter Dawson, seniorrådgiver i NIM og hovedforfatter av rapporten
  • Anna Bjørshol, avdelingsdirektør for likestilling og universell utforming, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
  • Bjørn Erik Thon, Likestillings- og diskrimineringsombud (LDO)
  • Professor Ketil Lenert Hansen, Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, UiT Norges arktiske universitet
  • Vibeke Moe, seniorforsker, Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).

Oppsummering av rapporten på engelsk

Ett minutts oppsummering av rapporten på engelsk av hovedforfatter Peter Dawson.

Samehets

Mange samer opplever hets fordi de er samer. Artist og aktivist Ella Marie Hætta Isaksen, lagdommer Susann Funderud Skogvang, sametingsråd Runar Sammol Myrnes Balto og NIMs Peter Dawson og Anders Broderstad gir en pekepinn på hva samehets handler om.