Kontakt

Kontakt:
Tel: 23 31 69 70            Epost: info@nhri.no

Postadresse:
Norges institusjon for menneskerettigheter
Postboks 299, Sentrum
0103 Oslo

Besøksadresse Oslo:
Akersgata 8, 0158 Oslo
Henv. resepsjonen i 1. etg.

Besøksadresse Kautokeino:
Diehtosiida
Hánnuluohkká 45, 9520 Kautokeino