Om nettstedet nhri.no

Nettstedet nhri.no er Norges institusjon for menneskerettigheters (NIM) nettsider. Her finner du informasjon om NIM, hva og hvordan institusjonen jobber, hvilke ansatte som jobber her og kontaktinformasjon. Alle NIM produserer av publikasjoner (høringsuttalelser, rapporter etc.) publiseres på nettsidene i tillegg nettartikler om forskjellige temaer som er aktuelle, og relevant informasjon om menneskerettigheter generelt.

Hvorfor nhri.no og ikke nim.no

NIM er en relativt ung institusjon etablert i 2015. På tidspunktet institusjonen ble etablert var det vanskelig å anskaffe seg en nettadresse som passet med institusjonens offisielle forkortelse. Nhri.no ble valgt fordi det er den engelske forkortelsen for nasjonale menneskerettighetsinstitusjoner (National Human Rights Institutions), som NIM er.

Tilgjengelighet

NIM streber etter at nettsidene skal være 100 % tilgjengelige, men vet at vi har noe innhold som ikke oppfyller kravene helt. Hvis du har tilbakemeldinger på nettsidenes tilgjengelighet kan disse sendes på e-post info@nhri.no

NIM har publisert tilgjengelighetserklæring på uustatus.no.