Episode 2: Ytringsfrihet og musikk med Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid

Kunst – bilder, ord, musikk og andre former – er måter å ytre seg på som kan gi andre innsikter enn de ikke-kunstneriske ytringene. Men hvordan står det til med den kunstneriske ytringsfriheten i Norge? Blir også den påvirket av ny teknologi? Til det bedre eller verre? I denne episoden diskuterer NIMs direktør Adele Matheson Mestad og spesialrådgiver Anine Kierulf musikk, ytringsfrihet og ikke minst battle-rap med Magdi fra Karpe. Det siste er jo litt av en kunst!

Les også artikkelen «Ytringsfrihet i musikk»