Anine Kierulf

Permisjon

Arbeidsområder: Privatliv/personvernReligions- og trosfrihetYtringsfrihet

Anine Kierulf er cand.jur. fra UiO, LL.M. fra Northwestern University. Kierulf jobber særlig med konstitusjonell rett, menneskerettigheter og ytringsfrihet. Hun har bakgrunn som rådgiver for Europarådet, dommerfullmektig ved Ringerike tingrett, senioradvokat i Advokatfirmaet Schjødt og stipendiat og post.doc. ved UiO. Hennes Ph.D. er publisert som Judicial Review in Norway. Kierulf har bred styre- og medieerfaring, og hun ble i 2015 tildelt Akademikerprisen og Norges forskningsråds formidlingspris. Fra 2017–2020 var hun fagdirektør i NIM. Hun er nå spesialrådgiver i en 20 % stilling i NIM ved siden av å være førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, UiO.