Peter Dawson

Rådgiver

Områder Peter arbeider med: DiskrimineringUrfolk

Peter Dawson er utdannet jurist ved University of Notre Dame Australia. Han har også en mastergrad i internasjonal rett ved Universitetet i Oslo. Han har bakgrunn innen urfolks rettigheter og politikk. I Australia har han arbeidet ved den nasjonale institusjonen for menneskerettigheter, kampanjen for konstitusjonell anerkjennelse av urfolk og advokatfirmaer. I NIM jobber han med samerett og internasjonalt engasjement med urfolkstema.