Thomas Berge

Seniorrådgiver

Arbeidsområder: Asyl og innvandringBarn og familieFengsel og arrestPrivatliv/personvernReligions- og trosfrihetRettssystemet

Thomas Malmer Berge er utdannet jurist ved Universitetet i Oslo. Han har tidligere arbeidet i Justis- og beredskapsdepartementets Lovavdeling, i enheten for offentlig rett, hvor han arbeidet med statsrett, forvaltningsrett, EØS-rett og prosesslovgivning, og i særlig grad EMK-rett, samt generelle lovgivningsspørsmål. I NIM arbeider han blant annet med sivil- og straffeprosess, straffegjennomføring, barnevern og tvang på helseområdet, samt rettssikkerhetsspørsmål generelt i offentlig forvaltning.