Trude Undheim

Arkivar

Arbeidsområder: Administrasjon

Trude Undheim har en bachelorgrad i arkiv og dokumentbehandling fra Høgskolen i Oslo og Akershus, og har jobbet som arkivar i EOS-utvalget og hos Sivilombudsmannen. Hun har fra tidligere lang erfaring innen saksbehandling, kontorarbeid og pasientadministrasjon fra Oslo kommune, Lovisenberg Diakonale sykehus og Oslo Universitetssykehus.